Moni Amína Arameja

Sprievodkyňa životom a kňažka lásky❤

Sprievodkyňa životom a kňažka lásky

12:00 - 12:10

Nedeľa 25. júl (nedeľa)

POŽEHNANIE

Modlitba pre všetkých❤