DAR pre Festival Svetla: Láska Spája❤

Collection: 4635,87

0% Prispievateľov: 234

Počet kusov

1,00 - 99999999999999991611392,00

alebo vlož priamo na: IBAN: SK74 0900 0000 0001 7931 8982

Vstupenky na Festival Svetla: Láska Spája na: https://kvetzivota.sk/
Ďakujeme s láskou❤

Kategórie: Značiek: , , , ,

Popis

Tvoj dar pre Festival Svetla: Láska Spája nám umožní hojnosť pre protagonistov, šírenie povedomia o festivale cez médiá. Ďakujeme s láskou. AHO❤